Bayilik ve İş Ortaklığı Fırsatları

Bilginet Web Görseller-13

YENİ NESİL E-TİCARETİN İŞ ORTAĞI OLUN

1. BİLGİNET İş Ortaklığı Sistemi Nedir?

BİLGİNET’in ticari prensip ve faaliyetlerine uyum sağlayacağına inandığı ve lüzumlu gördüğü yer veya yörelerde, e-ticaret paketlerinin, bu paketlere bağlı olarak sunulan diğer hizmetlerin ve ürünlerin, projelerin satış hakkını verdiği ticari kuruluşlar ile çalışma şeklinin genel adıdır.

2. BİLGİNET İş Ortaklığı Sistemi’nde Hangi Çeşit Ortaklıklar Bulunur?

BİLGİNET, kendi satış ve pazarlama hedeflerine, iş çevresinin özelliğine, coğrafi ve sosyo-demografik şartlara, sunulacak katma değere göre, farklı iş ortaklıklarını bu sistem dâhilinde yürütür. İş ortağı ise,  BİLGİNET’in hedeflediği ve stratejik öncelik olarak belirlediği bölge, il, sektör veya işbirliği kurmak istediği kurum, zümre ve hedef kitle nezdinde BİLGİNET’in ürünlerinin ve hizmetlerinin satış hakkını, BİLGİNETin belirlediği koşullarla elinde bulunduran farklı yapıdaki tüzel kişiliklerin genel adıdır. Bu iş ortaklıkları, 6 başlık altında değerlendirilir:

  1. Bölge Bayi
  2. Bayi
  3. Altın İş Ortağı
  4. Gümüş İş Ortağı
  5. Sektörel İş Ortağı
  6. Ekosistem İş Ortağı

Bilginet Web Görseller-08

Bayilik Başvuru Formu

İş ortaklarının genel kapsam dışında, özel tanımları nelerdir?

1- Bölge Bayi: BİLGİNET’in hedeflediği ve stratejik öncelik olarak belirlediği bölge ve bu bölgede bulunan illeri kapsayan alanda BİLGİNET’in ürünlerinin ve hizmetlerinin satış hakkını elinde bulunduran tüzel kişiliğin adıdır. Bölge Bayi, kendi alanındaki bölge ve tüm iller için hedef belirleme, kota uygulamasına tabii olma ve taahhütte bulunma zorunluluğundadır. Mevcut şartlara göre bu seçenekler arasından tercih yapma tasarrufu Bilginet’e aittir. Eğer Bölge Bayi ile “hedef belirleme” yöntemi seçilmişse, bu hedef azami 1 (bir) yıl olarak belirlenir. Bir yılın sonunda Bilginet, hedefin gerçekleştirilmesini esas alarak, sözleşmeyi yenileyebilir, askıya da alabilir. Ortaya konulan performans, taraflar için tatmin edici ise, “hedef belirleme” yönteminden sonra “kota” ve  “taahhüt” uygulamasına geçilir.

2-Bayi: BİLGİNET’in hedeflediği ve stratejik öncelik olarak belirlediği bölge ve bu bölgede bulunan illeri kapsayan alanda BİLGİNET’in ürünlerinin ve hizmetlerinin satış hakkını elinde bulunduran, Bölge Bayi bünyesinde ticaretini sürdüren veya herhangi bir şekilde bir bölgeye bağlı bulunmayan illerde “bölge bayi”nin yükümlülüklerine ve sorumluluklarına sahip tüzel kişiliğin adıdır.

3- Altın İş Ortağı: Belirli bir bölgede, ilde veya alanda, (Eğer bulunduğu bölgede bölge bayi veya bayi var ise, bu yapının altında çalışırlar) sektörde, sahip olduğu portföyün dışında, kendi imkânlarını ve kaynaklarını iş yatırımı olarak da kullanan, kendi satış ağını bu ticarete seferber eden, BİLGİNET’in ürünlerinin ve hizmetlerinin satış hakkını elinde bulunduran tüzel kişiliğin adıdır.

4- Gümüş İş Ortağı: Belirli bir bölgede, ilde veya alanda (Eğer bulunduğu bölgede bölge bayi veya bayi var ise, bu yapının altında çalışırlar) sahip olduğu portföy üzerinden satış yapma becerisini gösterilebileceğine inanılan kişilerin, kurumların ve işbirliği yapılacak yapıların belirli hedefler doğrultusunda BİLGİNET’in ürün ve hizmetlerini satış hakkına, dolaylı olarak sahip tüzel kişiliğin adıdır.

5- Sektörel İş Ortağı: İştigal ettiği sektörde, BİLGİNET’in ürün ve hizmetlerini satabileceğine inanılan, stratejik olarak BİLGİNET’in önceliğinde bulunan şirketlerle teması bulunan, BİLGİNET’in ürün ve hizmetlerini tamamlayıcı hizmetlerin ticaretini yapan ve bu yönde bir portföye sahip tüzel kişiliğin adıdır.

6- Ekosistem İş Ortağı: Ürettiği, ticaretini yaptığı ürün ve hizmetlerle BİLGİNET müşterilerine, iş ortaklarına fayda üretebilecek, işbirliği içinde kampanyalar, ortak ürün ve hizmetler geliştirilebilecek, indirim, iskonto, bedelsiz ürün yoluyla BİLGİNET’in gelirine katkı sağlayabilecek tüzel kişiliğin adıdır.

Hipotenüs E-Ticaret Sistemleri